Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Kerdík Milan, HEDr.

* FÚ Gemerská Ves, 982 62 Gemerská Ves

Dátum a miesto ordinácie: 23.06.2007, Rožňava

Pôsobiská:

  • 2007 - kaplán Divín,
  • 2008 - postgraduálne štúdiá v Ríme, zároveň výpo­mocný duchovný Divín,
  • 2014 - kaplán Rožňava
  • 2015 - administrátor Jesenské, exc. Dubovec
  • 2018 - administrátor Gemerská Ves, exc. Držkovce
  • 2023 - farár Gemerská Ves

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z