Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Marko Slavomír, Mgr.

* FÚ Lučenec-mesto, Kubínyiho námestie 2/36, 984 01 Lučenec

Dátum a miesto ordinácie: 21.08.2004 Divín

Pôsobiská:

  • 2004 - diakonská služba vo farnosti Rožňava
  • 2004 - kaplán vo farnosti Rožňava
  • 2007 - kaplán vo farnosti Lučenec
  • 2008 - farský administrátor farnosti Hostice
  • 2009 - koordinátor pre pastoráciu mi­ništrantov s materinským jazykom slovenským
  • 2011 - farský administrátor farnosti Pohorelá
  • 2017 - farský administrátor Lučenec - mesto
  • 2021 - farár farnosti Lučenec - mesto

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z