Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Lopej

Farnosť sv. Juraja

Adresa:  RKFÚ Lopej, Dolná 516/33, 976 98 pošta Podbrezová

lopej@burv.sk

+421 (0) 905 234 875

dekanát Brezno
administrátor: PaedDr. ThLic. Gregor Škapura


Tituly kostolov (rok postavenia)
Lopej  Kostol sv. Juraja (1400/1752)
            Kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (2015)
Dolná Lehota (fil.) Kostol sv. Jána Krstiteľa (1914)
                                Kaplnka Najsvätejšej Trojice (2015), sv.Barbory (2017)
Filiálky bez rímskokatolíc­kej sakrálnej stavby: Krpáčovo


obyvateľov: 1982
rím. kat.  576
Celodenná adorácia: 20.02., 13.06., 04.10

Mapa

Všetky A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z