Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Divín

Farnosť Všetkých Svätých

Adresa: Mons. Konštantína Loju 649/63, 985 52 Divín

divin@burv.sk 
www.farnostdivin.sk

+421 (0) 47 439 73 06

dekanát Dolný Novohrad
administrátor: Mgr. Roman Kupčák

Tituly kostolov (rok postavenia)
Divín 
Kostol Všetkých Svätých (1657)
           Kaplnka sv. Anny (1775)
Budiná (fil.)  Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (1910)
Ružiná (fil.)  Kostol sv. Františka Assiského (1755)
Tuhár (fil.)    Kostol sv. Karola Boromejského (1841)
Mýtna            Kostol sv. Cyrila a Metoda (2014)
Filiálky bez rímskokatolíc­kej sakrálnej stavby:
Kotmanová, Lentvora, Píla, Polichno


obyvateľov: 6324
rím. kat.  4188
Celodenná adorácia: 19. 1.; 12. 5.; 2. 9.; 12. 12.

Mapa

Všetky A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z