Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Polák Rastislav, Mons. ThDr., PhD., dekan

* FÚ Rimavská Sobota, Hlavné námestie 29, 979 01 Rimavská Sobota

Dátum a miesto ordinácie: 19.6.1999 Rožňava

Pôsobiská:

 • 1999 - kaplán Krompachy,
 • 2001 – administrátor Žakarovce,
 • 2001 - člen Sekcie pre mládež za rožňavskú diecézu, Rada pre rodinu a mládež KBS,
 • 2002 - excurrendo Gelnica,
 • 2002 – člen celoslovenskej Hudobnej sekcie liturgickej komisie KBS ,
 • 2004 - administrátor Rožňava,
 • 2006 – dekan Rožňavského dekanátu,
 • 2008 - farár Rožňava, zároveň
 • 2009 - riaditeľ Diecézneho školského úradu, zástupca rožňavskej diecézy v komisii pre Katechizáciu a školstvo KBS, člen kolégia konzultorov,
 • 2009 - člen Presbyterskej rady,
 • 2011 – člen Diecéznej liturgickej komisie,
 • 2013 – administrátor Lučenec,
 • 2014 – administrátor Jesenské, , excurrendo Dubovec,
 • 2015 – farár Rimavská Sobota,
 • 2016 – dekan Malohontského dekanátu,
 • 2017 – člen Kontrolnej komisie Diecéznej charity Rožňava,
 • 2020 – člen Presbyterskej rady
 • 2021 - biskupský vikár pre Rómov
 • 2022 - excurrendo Dubovec, Jesenské
 • 2022 - 2024 generálny vikár Rožňavskej diecézy

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z