Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

TRI BODY - Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – príhovor Mons. Stanislava Stolárika pri svätej omši slávenej v biskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Rožňave (21.5.2020)

Katechézy a homílie z Roku krstu a birmovania 2023 je možné nájsť tu: Archív udalostí

Katechézy z Roku ovocia Ducha Svätého 2024 je možné nájsť dočasne v Aktualitách (radenie podľa dátumu) a homílie z tohto roku je možné nájsť v homíliách otca biskupa v na tejto stránke.

Aktuálne je v príprave stránka, kde budú katechézy aj homílie z aktuálneho roku na jednom mieste.

Slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Táto slávnosť je dnes poznačená aj odchodom do večnosti otca provinciála saleziánov, don Jozefa, na ktorého pamätáme pri tejto sv. omši. Nech ho Pán prijme k sebe po devätnástich rokoch kňazstva,  dvadsiatich deviatich  rokoch zasväteného života, v 56 roku života. Náš život je taký a má svoje smerovanie. Chvála Pánu Bohu vieme, aké smerovanie máme. A Ježiš Kristus nám to jednoznačne potvrdzuje.

Slová dnešného evanjelia akoby tak trochu podľa jezuitských pravidiel - ako to zvykne robiť aj svätý Otec František - majú také tri body. Prvý bod je: Pán Ježiš povedal: „Idem už z tohto sveta, všetko som urobil, dokončil som dielo, ktoré som mal urobiť, môžem ísť“. Druhý bod: „Ale teraz choďte vy! Vy choďte do celého sveta a teraz sa vy starajte o to, čo som ja začal a čo je  veľmi dôležité, aby to rástlo. Ale to je už na vašich pleciach!“ Samozrejme, pri tomto poverení, pri tejto výzve, poslaní je prirodzené, že sa človek roztrasie. Preto prichádza tretí bod: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,20) Ježiš nám hovorí: „Toto poslanie nie je možné zvládnuť ľudskými silami. Teda ani v tomto zápase pri šírení Božieho kráľovstva neostávate sami, ale ja som s vami!“

Na dokreslenie obrazu situácie nielen vtedy, ale aj dnes, do celého programu Ježišovho odovzdania poslania svojim nasledovníkom, akoby vstúpila veta zo Skutkov apoštolov. Charakterizuje človeka zaujatého len svojimi problémami, víziami, starosťami, záujmami a neviem čím ešte ďalším: „Je už tu ten čas, aby si obnovil kráľovstvo Izraela?“ (porov. Sk 1,6) Pán Ježiš im ešte pred svojim umučením hovorí aj o zmŕtvychvstaní. Po zmŕtvychvstaní 40 dní im hovorí o Božom kráľovstve a apoštoli, ktorí boli tri roky s ním, prežili jeho hrozné utrpenie, smrť, ale boli svedkami aj Kristovho zmŕtvychvstania, 40 dní prežívajúc, že On žije a hoci je to On, už to nie je tak ako predtým – keď bol stále s nimi... vidia, že sa im zjaví, pripravuje ich na svoj odchod, potom odíde... a oni sa stále držia len toho svojho: „kráľovstvo Izraela“!

 Tu je aj pre každého z nás na mieste spytovanie svedomia, či vo veľkej, nádhernej, hlboko duchovnej vízii Božieho kráľovstva dokážeme obrátiť svoj pohľad a srdcia na Božie kráľovstvo a jeho rast alebo sa stále pridŕžame len toho svojho. Každý máme niečo svoje. To si musí pomenovať už každý sám. Zamyslime sa dnes práve nad tým, ako sa dokážeme odosobniť od  toho svojho, aby sme zachytili a potom uskutočňovali druhý bod dnešného evanjelia: „Choďte teda, učte všetky  národy a krstite ich...„ (Mt 28,19) a znova si pripomeňme aj tretí bod: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“. (Mt 28,20) Aj slávenie tejto sv. omše je potvrdením toho, že Pán je s nami.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 >