Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Tešíme sa z každého Božieho oslovenia

Sviatok Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie homília Mons. Stanislava Stolárika počas diecéznej púte vo Svätej Zemi Ain Karim 8. 9. 2023

V úvodnej modlitbe dnešnej svätej omše sme mohli počuť zaujímavú myšlienku.  Predovšetkým nás, ktorí žijeme v rožňavskej diecéze a prežívame Rok krstu, birmovania a pamätáme aj na tých, ktorí hľadajú Boha, by mohla osloviť práve myšlienka, ako Panna Mária bola otvorená vnuknutiam Ducha Svätého. Vieme veľmi dobre, a keď sme navštívili Nazaret, mohli sme si zvlášť uvedomiť, že práve mocou Ducha Svätého Mária tajomne počala Pána Ježiša pod svojím srdcom. Toto tajomstvo vyslovujeme v modlitbe Anjel Pána: „... a ona počala z Ducha Svätého.“ Stále otvorená vnuknutiam Ducha Svätého prichádza aj sem, na toto miesto – do Ain Karim. A dochádza tu k veľmi zaujímavému stretnutiu, ktoré bolo opísané slovami evanjelia – k stretnutiu medzi ňou a jej príbuznou Alžbetou.

Ten príbeh dôverne poznáme. Sledujeme v ňom najskôr výkrik radosti Máriinej príbuznej Alžbety až v takej miere, že aj dieťa v jej lone - budúci Ján Krstiteľ - sa zachvelo plné radosti. Uvedomujeme si, čo to znamená byť v prítomnosti Márie byť v blízkosti Ježiša, keď sa naozaj otvoríme tomuto tajomstvu? Duch Svätý nám vnuká alebo ponúka prežívať čo možno najhlbšie práve tajomstvo stretnutia sa s Máriou a Ježišom. Pri stretnutí Márie s Alžbetou potom, ako Alžbeta vykríkne svoju radosť, nastáva krásny moment, keď Mária vyspieva chválospev, ktorý tiež dôverne poznáme - Magnificat – „Velebí, moja duša Pána.“ Tesne pred odchodom do svojej vlasti, do svojich domovov, myslím, že sme na veľmi vhodnom mieste, kde v tejto chvíli každý môže vo svojom srdci vyspievať Magnificat – prejaviť vďačnosť Pánu Bohu, že sme mohli byť tu, na týchto miestach - v zemi Ježiša, Márie, Jozefa, patriarchov, prorokov, svedkov Ježišovho pozemského života, jeho učenia a zázrakov, jeho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania, v zemi prvých mučeníkov... Nenechajte si len pre seba čo ste tu prežili, čo si odnášate vo svojom vnútri. Iste nakúpené darčeky,  ktorými chcete obdarovať svojich drahých - a ešte nie sme na letisku a ani za colnou priehradkou - takže ešte nejaké darčeky sa budú dopĺňať a „strácať“ nejaké doláre pre radosť potom obdarovaných - iste je to milé pre každého, komu niečo prinesiete a samozrejme nemalo by to chýbať. Ale vyspievajte aj to „nehmotné bohatstvo“, tú radosť zo stretnutia sa s Pánom na týchto miestach, ktoré sme navštívili  vo Svätej zemi.

 Premietnite si v tichu a v kľude celý priebeh našej púte, aby ste pri každom jednom zastavení alebo možno pri každom jednom slove znova prežili krásu chvíle na tom-ktorom mieste. Berme si príklad z Panny Márie, ktorá slová Pána Ježiša neustále nosila v srdci a premýšľala o nich. Začal som tým, že Mária bola tou, ktorá bola otvorená vnuknutiam Ducha Svätého. Rozmýšľajme, rozjímajme o tom aj ďalej. Ak by sme dnes brali evanjelium zo sviatku Narodenia Panny Márie, v závere evanjelií by sme čítali o Márii, už navrátenej do Nazareta späť ku Jozefovi. Jozef sa dozvedá o tehotenstve svojej snúbenice a nerozumie, je v rozpakoch. Ale prichádza anjel a ten mu povie: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého“ (Mt 1, 20). Neboj sa prijať Máriu, neboj sa prijať tajomstvo do svojho života. Ak to kombinujeme práve s výzvou, byť otvorený vnuknutiam Ducha Svätého, pripomeňte si, čo vám každému jednému na tejto púti povedal Pán. Ak ste chceli a našli si chvíľu ticha a kľudu,  každému jednému Pán Boh niečo povedal. Priestor na stíšenie bol. Možno poviete: Však už žijeme v manželstve. Mám nastúpenú pracovnú cestu. Mám toto, tamto. Aj Mária mala, aj Jozef mal. Mali svoje plány. A predsa prišli nové výzvy. Neboli zakonzervovaní, boli otvorení. Práve v rámci tej otvorenosti zachytili veľké oslovenie k prijatiu Božieho Syna do svojho manželstva. Mária s Jozefom.

Milovaní bratia a sestry, áno, vyspievajme svoj osobný chválospev vďaky Pánu Bohu za tieto posvätné chvíle, ale zároveň buďme tými, ktorí si teraz i po návrate do všednosti každodenného života znova nájdu čas a spýtajú sa sami seba pred tvárou Pána: Bože, veď keď som na púti toto dostal, kvôli čomu si mi to dal, prečo? Čo odo mňa čakáš v týchto ďalších chvíľach života? Nebojte sa, aj k vám príde „anjel“ a keď rozlúštite Boží hlas v sebe, aj vám povie: Neboj sa, neboj sa urobiť ten krok v živote. Možno niečo viac v manželstve, možno niečo viac pri prehĺbení viery, možno pocítite väčšiu silu pri nesení svojho životného kríža. Povzbudí vás: Nebojte sa, nebojte sa častejšie prichádzať do Božieho chrámu, čítať Božie slovo, modliť sa,  volať aj ďalších členov rodiny. Neboj sa! Začni a uvidíš! Ja tvoj Boh ťa požehnám. Nech teda veľká radosť zo stretnutia Márie s Alžbetou sa prenesie aj na nás a túto radosť prinesme aj domov na Slovensko, tam, kde je to také všelijaké, rozkolísané. Keďže ste sa ma pýtali na blížiace sa voľby, využívam túto spoločnú príležitosť a odvolám sa na svätú Faustínu. Ona by nám poradila: Každý nech si urobí deviatnik ku všetkým svätým. Stačí sa modliť deväť dní litánie ku všetkým svätým. Nebojte sa prijať túto ponuku. Či Faustína nie je garantka dobrých odporúčaní? Takže na ňu sa odvolávam. Je to hlas, ktorý takisto môžeme považovať celkom opodstatnene za hlas neba.

Matka Božia Panna Mária, oroduj za nás všetkých a za všetkých, ktorých sme sem priniesli vo svojom srdci, ktorí nás z domu sprevádzali na našej púti a vypros nám so svojím manželom svätým Jozefom a aj so svätými Alžbetou, Zachariášom a ich synom Jánom Krstiteľom všetky potrebné milosti potrebné pre náš život. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 >