Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána/A – príhovor Mons. Stanislava Stolárika

Príhovor pri sv. omši v biskupskej kaplnke 18. mája 2023

Milí bratia a sestry, veľkonočné obdobie vrcholí a spätne sa môžeme pozamýšľať nad tým, koľko príležitostí bolo v rámci veľkonočného, ale aj predchádzajúceho - predveľkonočného – pôstneho času, aby sme prenikali do hĺbky tajomstiev života našej viery. Celý pôst bol prípravou na Kristovo utrpenie a na jeho víťaznú smrť na kríži, a potom nastal veľký zlom návratu k životu cez jeho zmŕtvychvstanie. Teraz prežívame čas, keď Ježiš pôsobí cez stretnutia so svojimi učeníkmi,  ukazuje sa svedkom, povzbudzuje ich a posilňuje. Posilňuje všetkých, ktorí možno tápali, ktorí mali neistotu, ale aj tých, ktorí uverili v jeho zmŕtvychvstanie. Ale teraz už odchádza.

Z ľudskej stránky sa možno oprávnene pýtame, prečo tu Ježiš nezostáva ďalej. Ak ľudsky kladieme otázku, tak ľudsky na ňu aj odpovedajme, že dieťa po narodení nemôže žiť naďalej spojené s matkou pupočnou šnúrou. A nikdy nie je dobre, keď synček, dcérka je stále tou „pupočnou šnúrou“ naviazanosti pripútaný, pripútaná k mamičke... To nikdy nevnáša pokoj do jeho ďalšieho prirodzeného a duchovného rozvoja. Preto nám Ježiš hovorí: „Budete mi svedkami. Odteraz vy svedčte o tom všetkom, čo som vám ukázal, hovoril, k čomu som vás viedol, povzbudzoval. Na základe toho nech teraz ľudia spoznajú, že vaša viera je pravdivá, že žijete túto vieru. Vieru utrpenia, vieru môjho kríža, vieru môjho zmŕtvychvstania, vieru môjho nanebovstúpenia. A že smerujete k prijatiu Ducha Svätého, keď zotrvávate na modlitbách s apoštolmi, teda v jednote s Cirkvou a spolu s Pannou Máriou.

Milovaní bratia a sestry, je to teda naozaj veľmi silný odkaz Pána Ježiša, ktorý veľkú dôveru, ale aj zodpovednosť od tejto chvíle nanebovstúpenia kladie na nás všetkých. Iste v značnej miere na mňa, ako na pastiera tejto diecézy, ale aj na každého jedného pokrsteného, pobirmovaného, čo si zvlášť v tomto roku máme uvedomovať v našej diecéze a robiť to isté, pretože každý je pozvaný k tomu, aby bol svedkom. Prosíme teda od Krista, ktorý vystupuje do neba, aby svojou milosťou, svojou silou nám i naďalej pomáhal, keď sedí po pravici Otca, keď mu je daná všetka moc na nebi, na zemi, aby na príhovor svojej Matky Panny Márie, svätého Jozefa, našich krstných a birmovných patrónov, aby k nám vždy znova prúdila potrebná milosť pre náš život, aby sme boli jeho svedkami v tomto čase a aj pre budúce chvíle nášho života. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 >