Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Ďakovná púť do Ríma

V dňoch 28. apríla - 1. mája 2022 v rámci ďakovnej púte Slovákov do Ríma putovali aj pútnici Rožňavskej diecézy pod vedením nášho rožňavského otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika.

Do Ríma odlietali vo štvrtok 28. apríla v skorých ranných hodinách. Mali pred sebou 4 dni naplnené bohatým programom, z ktorého spomenieme niektoré významné zastavenia a slávenia. Po prílete do Ríma to bola prehliadka jednej zo štyroch hlavných bazilík v Ríme: Santa Maria Maggiore, s ktorou má Rožňavská katedrála duchovné puto a v ktorej je známy obraz Salus Populi Romani, podľa ktorej je namaľovaný obraz Rožňavskej Panny Márie, známy už v celej diecéze. Originál tohto obrazu je v Rožňavskej katedrále a pred ním sa konala aj prvá Rožňavská novéna (október 2021).

Popoludní v Bazilike Santa Maria Maggiore slávili pútnici z Rožňavskej diecézy sv. omšu spolu s pútnikmi zo Spišskej diecézy. Otec biskup im hovoril o ikone Salus Populi Romani - Božej Matky Márie s dieťaťom a o spomínanom obraze Rožňavskej Panny Márie.

Salus Populi Romani má veľký dejinný význam pre obyvateľov Ríma, je tiež jedným z dvoch symbolov Svetových dní mládeže. Druhým symbolom je Kríž svetových dní mládeže. Pred Salus Populi Romani sa Svätý Otec František modlil na prázdnom Námestí sv. Petra počas pandémie (27.3. 2020), keď ju dal priniesť do Vatikánu a jej chodieva zveriť svoje apoštolské cestami  a po návrate z nich  sa jej ide poďakovať.

Počas druhého dňa mali pútnici spoločnú sv. omšu v Bazilike sv. Klementa, kde otec biskup upriamil pozornosť na dedičstvo našich otcov - sv. Cyrila a Metoda, ktorí priniesli jeho relikvie do Konštantínopolu, na Veľkú Moravu a následne aj do Ríma a niektoré relikvie sa nachádzajú práve aj v Bazilike sv. Klementa. Pripomenul, že tu, na tomto mieste, kde sa nachádza aj hrob sv. Cyrila, sú korene viery Európy i nášho národa.

Tretí deň bol dňom očakávaného stretnutia so Svätým Otcom Františkom počas audiencie v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. Svätý Otec prijal v dopoludňajších hodinách Slovákov naozaj s otcovským srdcom a aj napriek tomu, že po príhovore, ktorý predniesol a ktorý naši pútnici veľakrát prerušili nadšeným potleskom, nemohol pre bolesť kolena a zákaz lekára zísť k pútnikom, cítilo sa, že je všetkým blízko svojim otvoreným srdcom. (K audiencii sa možno vrátiť  v archívoch:

https://www.tvlux.sk/archiv/play/_28186  www.lumen.sk/relacie/modlitba/emauzy-mimoriadny-prenos.html

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220430007

O 14,00 hod. v ten istý deň slávili pútnici sv. omšu v Bazilike sv. Petra nad hrobom sv. Petra. Bolo možné uvedomiť si a prežívať veľkú chvíľu pre slovenský národ, keď v srdci Cirkvi, v Ríme, kde mučeníckou smrťou zomreli veľkí apoštoli sv. Peter a Pavol a veľký počet mučeníkov prvokresťanskej doby, mohla zaznieť liturgia v slovenskom jazyku a na tomto významnom a vzácnom mieste mohli pútnici oslavovať Boha, ďakovať mu, odprosovať za chyby a hriechy a prosiť za seba, za blízkych, na mnohé úmysly, ale zvlášť za oživenie viery v národe s prosbou: „Dedičstvo otcov – sv. Cyrila a Metoda - zachovaj nám Pane!“

V nedeľu, posledný deň púte slávili pútnici spoločnú sv. omšu v Bazilike sv. Pavla za hradbami a rozlúčili sa s Rímom.