Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

16. máj – sviatok hlavného patróna diecézy a výročie inaugurácie otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika

16. mája slávi Rožňavská diecéza sviatok svojho hlavného patróna sv. Jána Nepomuckého. V tento deň pred siedmymi rokmi začal službu diecézneho biskupa v Rožňavskej diecéze náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik. Každý mesiac 16.-teho sa modlíme za našu Rožňavskú diecézu, za otca biskupa Stanislava a na stanovený úmysel – tento rok „za snúbencov, manželov a rodiny“.

Zvlášť 16. máj je teda v našej diecéze príležitosťou k oslave Pána Boha za jej svätého patróna, za to, že sa Pán stará o našu diecézu a ďakujeme za jej pastiera, nášho otca biskupa Stanislava.

Tento rok slávil otec biskup sviatok sv. Jána Nepomuckého v biskupskej kaplnke v spoločenstve zamestnancov Biskupského úradu a niektorých hostí. Ďakoval Pánovi za sedem rokov pastierskej služby v Rožňavskej diecéze, poďakoval za službu aj zamestnancom Biskupského úradu. V príhovore, keď hovoril o sv. Jánovi Nepomuckom, spomenul jeho relikviu, ktorá sa zachovala. Hoci je najviac známy ako obeť, mučeník spovedného tajomstva, teda, že dokázal mlčať, aj keď mu šlo o život, relikvia sa zachovala údajne nie je z jazyka, ale z časti mozgu. Pripomenul, ako je dôležité, aby sme správne uvažovali, aby bola naša myseľ nastavená na Božie veci a jeho vôľu, pretože „hlava“ dáva pokyny „jazyku“, čo má vravieť. Človek je zodpovedný za každé svoje slovo. Buďme teda tými, ktorí svojimi slovami rúcajú bariéry, stavajú „mosty“ lásky a šíria Božie kráľovstvo.

Nášmu otcovi biskupovi ďakujeme za jeho službu nášho pastiera, ďakujeme mu za jeho modlitby, obety, pastoračné námahy, stále úsilie viesť diecézu k Ježišovi Kristovi, k večnej spáse cez Rožňavskú Pannu Máriu a sv. Jozefa. Prajeme mu, aby ho Pán neustále napĺňal darmi svojho Svätého Ducha, obdarúval pokojom, zdravím a napĺňal radosťou z jeho služby zverenej diecéze.

V závere sv. omše otec biskup pripomenul, že 17. mája začíname 40- dňovú pobožnosť „Nazaretský dom“, ktorou sa pripravujeme na vyvrcholenie Roka rodiny Amoris laetitia (26. júna 2022 v Poltári). Pobožnosť má priniesť duchovný úžitok, obrodu každému, kto sa ju bude modliť. Rodina je miesto zrodu života, rastu života, vrcholu života aj jeho dôstojného konca, keď si nás povolá Pán. Modlime sa pobožnosť Nazaretský dom a vyprosujme sebe i iným Božiu pomoc a milosti. Osobitne budeme prosiť za ukončenie vojny a návrat našich bratov a sestier z Ukrajiny domov, do svojej vlasti.