Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Ponuka prežívať každý deň s Božím slovom

Z iniciatívy nášho diecézneho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika vám pri príležitosti Nedele Božieho slova v Cirkvi, na 3. nedeľu v Období cez rok, ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber každodenných krátkych zamyslení pripravovaných formou Lectio divina, ktoré publikuje občianske združenie Otcovo srdce pre Slovensko. Pod článkom môžete nájsť ukážku takéhoto zamyslenia na stiahnutie. Po prihlásení máte možnosť prístupu k predchádzajúcim, už zverejneným zamysleniam.

Prihlásiť sa môžete na odkaze: Prihlásenie sa na odber zamyslení

Ako pracovať s Božím slovom

Milánsky arcibiskup Carlo Mária Martini vo svojich príhovoroch často navrhuje používať lectio divina. Uvádzame jeho opis metódy:
  1. Lectio: Čo vlastne text hovorí?
  2. Meditatio: Čo tento text hovorí mne?
  3. Oratio: Hovoriť Bohu, pričom text používame ako východisko.
  4. Contemplatio: Nechať sa osloviť, preniknúť Ježišovou osobou.

1. Lectio

Človek znova a znova číta text, pričom sa ho usiluje chápať v bezprostrednom kontexte a v rámci celku Písma. Pozornosť sa sústreďuje najskôr na otázku: Čo tento text skutočne hovorí? Kardinál radí zobrať si ceruzku, podčiarknuť si významné slová a napísať si na okraj poznámky. Text sa má čítať pomaly a tak, že čitateľ umožní Bohu, aby k nemu cez Písmo prehovoril. Text tak často odhalí čitateľovi v rôznych okamihoch života rôzne veci.

2. Meditatio

Ak sa pri lectio pozornosť upierala na to, čo hovorí samotný text, pri meditatio sa kladie dôraz na novú otázku: Čo tento text hovorí mne? Aké hodnoty, opatrenia alebo zmeny v mojom živote odo mňa vyžaduje. Čo hovorí mne dnes, tu a teraz živé Božie slovo a hlas Ducha?

3. Oratio

Tu je ťažiskom modlitba. Biblické posolstvo podnecuje odozvu. Môže ňou byť bázeň pred Pánom, úžas alebo adorácia živého Boha, ktorý sa mi s láskavosťou odhaľuje pri modlitbe. Môže ňou byť prosba o pomoc pri lepšom uvádzaní Božieho slova do života. V každom prípade oratio spočíva v rozhovore s Bohom, pričom používame text a jeho posolstvo ako východiskový bod. Centrom oratio je to, do akej odpovede ma Božie slovo pobáda.

4. Contemplatio

Modlitba sa stáva kontempláciou, keď presahuje konkrétnu stať a nechá sa absorbovať do osoby Ježiša, ktorý je prítomný za každou staťou a v každej stati Písma. V tomto štádiu meditácia už nie je cvičením ducha, ale je oslavou a mlčaním pred tým, ktorý sa mi zjavuje, ktorý ku mne hovorí, počúva ma ako Priateľ, ako Uzdravovateľ, ako Spasiteľ. Pri contemplatio vychutnávame Božie slovo a prežívame skúsenosť Božieho života v sebe.

(Podľa časopisu Sväté písmo pre každého, 4/2002, str. 34)