Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Skončila sa druhá Rožňavská novéna k Rožňavskej Panne Márii

V dňoch od 16. do 24. októbra 2022 sa v Rožňavskej diecéze konala už druhá Rožňavská novéna, počas ktorej sa osobitne uctieva milostivý obraz Rožňavskej Panny Márie. Počas deviatich dní Novény bol obraz v presbytériu rožňavskej Katedrály Nanebovzatia Panny Márie, kde mal možnosť každý veriaci prejaviť mu svoju úctu.

Počas Novény bol celebrantom sv. omší rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý pred rokom (2021) zaviedol v diecéze Rožňavskú novénu a pastierskym listom „Testament a prosba“ oznámil jej prvé konanie (2021) a stanovil, že sa bude konať pravidelne každý rok v dňoch 16. – 24. októbra. Kazateľmi, ktorí sa počas deviatich dní tohtoročnej Novény prihovárali veriacim v homíliách, tematicky vychádzajúcich z udalostí evanjelií týkajúcich sa Panny Márie, boli dekani jednotlivých dekanátov Rožňavskej diecézy. Spolu so svojimi kňazmi a veriacimi putovali do Rožňavy, aby boli účastní každodenného programu zloženého z modlitby posvätného ruženca, deviatnika k Panne Márii Rožňavskej a svätej omše.

Každý deň Novény prichádzali do katedrály pútnici z inej časti diecézy, ale aj spoza jej hraníc, ktorí svojou účasťou vytvárali modlitbové spoločenstvo zjednocujúce celú diecézu. Novény sa však mohli zúčastniť veriaci aj „na diaľku“ cez rádio Lumen, ktoré ju vysielalo každý deň v priamom prenose, cez internetové vysielanie na sociálnych sieťach a cez Tv Lux, ktorá vysielala predposledný deň Novény. Mnohí tieto možnosti využívali a zjednocovali sa so slávením v katedrále, ale aj vo farnostiach diecézy, ktoré konali Rožňavskú novénu vo farských spoločentvách.

V tvárach veriacich, ktorí sa zúčastnili slávenia v katedrále bolo možné pozorovať, že sa ich dotýka prostredie diecéznej katedrály, prítomnosť obrazu Rožňavskej Panny Márie, ktorá je v diecéze vzývaná aj ako „Záchrana nášho ľudu“. Každý si mohol pre seba odniesť posolstvo, ktoré zachytil pre seba z bohatého obsahu úvah a modlitieb Deviatnika, ktorý obsahuje citáty z dokumentu sv. Pavla VI. Marialis cultus a počas deviatich dní boli prednášané tiež jeho krásne modlitby k Panne Márii, ktoré predniesol pri rôznych príležitostiach. Silno zaznela myšlienka, ktorá dodáva istotu zvlášť v náročných chvíľach života človeka, že Panna Mária nikdy neopúšťa svoje deti, ktoré jej zveril jej Syn, keď stála pod krížom.

Pri záverečnej sv. omši, v posledný deň Rožňavskej novény sa všetkým v homílii prihovoril otec biskup Mons. Stanislav Stolárik. Hovoril o Panne Márii, ktorá chváli Pána. „Aj nám treba veľmi chváliť Pána za túto Novénu“. Ďakoval za všetkých, ktorí Novénu pripravili, ktorí sa jej zúčastnili, za každého pútnika, ale aj za všetkých, kotrí sa pridali cez katolícke médiá alebo sociálne siete. Dôležité bolo, že sa toľko ľudí spojilo v modlitbe, ktorú tak veľmi potrebujeme osobne, ale aj diecéza, celá Cirkev, svet. Vyzdvihol tiež, že nám treba chváliť Pána za všetko čo nám dáva, za to, že má s každým jedným z nás svoj krásny plán. Každý človek má pred Bohom veľkú hodnotu, lebo Boh s každým z nás počíta.

Na záver sv. omše odznela pápežská hymna, ktorá pripomenula jednotu so Svätým Otcom, mohla pripomenúť jednotu s Rímom, ako s centrom našej Cirkvi, jednotu rožňavskej katedrály, ktorú má s Bazilikou Santa Maria Maggiore, v ktorej sa nachádza aj obraz Salus Populi Romani, ktorého kópiu predstavuje obraz Rožňavskej Panny Márie.

Záver novény sa niesol v atmosfére rozlúčky s obrazom Rožňavskej Panny Márie, ktorý bol kňazmi prenesený na svoje pôvodné miesto do katedrálnej kaplnky.  

Úcta k Rožňavskej Panne Márii bude pokračovať aj v každodennom všednom rytme života, lebo Máriu nám dal jej Syn Ježiš Kristus pre celý život, pre každý deň, ako Mamu, ktorú dieťa potrebuje každý deň. Chceme ju naďalej vzývať: „Rožňavská Panna Mária, Záchrana nášho ľudu, oroduj za nás!“