Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rok 2024 - rok ovocia Ducha Svätého

V Rožňavskej diecéze začal rok so spoločným modlitbovým úmyslom, ktorý stanovil náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik: „Aby sme ako veriaci ľudia prinášali ovocie Ducha Svätého a s ním pokoj a Božie požehnanie do našich vzťahov.“ Tento úmysel, za ktorý sme sa v diecéze začali modliť, nemá ostať len na úrovni modlitby. To, o čo prosíme máme prejavovať v konkrétnom každodennom živote. Po roku, v ktorom sme sa venovali aj prostredníctvom pravidelných mesačných katechéz sviatostiam krstu a birmovania, prosbám za tých, ktorí hľadajú Boha a prehĺbením  prežívania krstného a birmovného povolania v živote, tento rok sa zameriame na ovocie Ducha Svätého, ktorého sme v iniciačných sviatostiach prijali.

Prežívanie tohto roka s daným úmyslom oznámil otec biskup v pastierskom liste, ktorý sa čítal v diecéze 1. januára na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (uverejnený na stránke www.burv.sk). Tak, ako minulý rok, aj tento budú mesačne uverejňované katechézy k téme, ktoré majú poslúžiť pre osobné uvažovanie, ale aj pre spoločné duchovné obnovy, katechézy a uvažovanie vo farnostiach a spoločenstvách. Katechézu na mesiac prednesie aj v tomto roku otec biskup pri sv. omši na začiatku každého mesiaca pri sv. omši vysielanej Rádiom Lumen. V januári už odznela prvá z nich a možno sa k nej vrátiť v archíve rozhlasu https://www.lumen.sk/archiv-play/172904 a bude uverejnená aj na stránke biskupstva. V prvej katechéze zdôraznil zvlášť potrebu našej otvorenosti na pôsobenie Ducha Svätého, ktorý veľmi rád prichádza do otvorených sŕdc, pôsobí v nich, pomáha prinášať ovocie svojho pôsobenia a prichádza ako darca Božieho pokoja, po ktorom túži každý človek, národy a celý svet.