Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Ďakovná púť Rožňavskej diecézy do Fatimy

V dňoch 7. – 12. mája 2023 sa konala ďakovná púť Rožňavskej diecézy vedená rožňavským biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom na poďakovanie za päť rokov zasvätenia diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré sa v diecéze slávilo 14. októbra 2017.

Ďakovnej púte sa zúčastnila skupina štyridsiatich pútnikov z Rožňavskej diecézy, ale aj niektorých z Košickej arcidiecézy.

Prvou spoločnou zastávkou pútnikov v nedeľu 7. mája boli Lipovany, filiálka farnosti Pleš, ktorej administrátorom farnosti je vdp. Viliam Paulíček, sprievodca púte. Tu, v kostole Sedembolestnej Panny Márie slávil otec biskup spoločne s vdp. Paulíčkom a ďalším účastníkom púte vdp. Jenčom sv. omšu pre pútnikov, ale aj domácich farníkov. Otec biskup v homílii vyzdvihol význam putovania. Spomenul „púť“ mám Hnutia modlitby matiek, ktoré malo celoslovenské stretnutie deň predtým vo Svite, púť Rádia Lumen do Lagiewnik k Božiemu milosrdenstvu a aj púť do Fatimy. Zdôraznil, že všetci sme povolaní ísť cestou, na ktorú nás pozval Pán Ježiš, ktorý sám je „Cestou“. On pozná cestu, správnu cestu, ktorá vedie do cieľa – do neba, kde nám Pán Ježiš pripravil miesto. Toto miesto nám nikto nemôže vziať. Ísť životom s Ježišom, ktorý je „Cestou“, znamená putovať, ísť isto k cieľu.

Po prílete do Lisabonu otec biskup privítal všetkých pútnikov. Pripomenul úmysel púte – ďakovať za päť rokov zasvätenia diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a tiež významný výrok sv. Jána Pavla II., že problémy, aj veľké problémy sveta sa neriešia na politickom poli, ale na mariánskych pútnických miestach, z ktorých najznámejšie a najnavštevovanejšie je práve Fatima.

Vo Fatime strávili pútnici 4 dni, počas ktorých postupne navštívili a spoznávali významné miesta. Bolo to predovšetkým miesto zjavení Panny Márie v roku 1917 - Cova da Iria, kde sa nachádza Kaplnka zjavenia Panny Márie, v ktorej sa každú hodinu slávi sv. omša v rôznych jazykoch. Veľkou milosťou pre našich pútnikov bolo, že mohli sláviť na tomto mieste sv. omšu až trikrát. Ďalšími významnými miestami sú Bazilika Ružencovej Panny Márie konsekrovaná v roku 1953, v ktorej sú telesné pozostatky vizionárov sv. Františeka a Hyacinty a tiež sestra Lucia. Oproti Bazilike Ružencovej Panny Márie je postavená moderná Bazilika Najsvätejšej Trojice. Dve baziliky od seba delí obrovské námestie, ktoré pojme až pol milióna pútnikov. Bazilika Najsvätejšej Trojice je štvrtý najväčší katolícky kostol na svete.

Pútnici mali možnosť pozrieť si aj dokumentárny film o udalostiach vo Fatime. Otec biskup Stanislav v príhovore na týchto miestach vysvetľoval význam fatimského posolstva, ktoré tak dobre pochopili traja malí vizionári, a tajomstiev, z ktorých tretie bolo zverejnené až neskôr, pričom zdôraznil, že bez pochopenia prvého a druhého tajomstva sa tretie nepochopí. (Texty príhovorov a homílií otca biskupa budú doplnené postupne na diecéznej stránke v sekcii "Homílie otca biskupa"). Fatimské posolstvo - potreba modlitby a pokánia, prinášanie obiet za obrátenie hriešnikov, aby duše nepadali do zatratenia, do pekla, ktoré Panna Márie ukázala trom fatimským deťom, je stále aktuálne. Milióny pútnikov, ktorí ročne navštívia Fatimu a nespočetné množstvo miest na svete, kde sa žije fatimské posolstvo a verí sa odkazu Márie z Fatimy, svedčia o tom, že ľudia veria, že Panna Mária nás prišla varovať, aby sme sa zachránili a spolupracovali na záchrane mnohých. Fatima, miesto, kam Ježiš poslal svoju Mamu Pannu Máriu, aby varovala svoje deti a ukázala im cestu záchrany  je centrom záchrany sveta.

Ďalší deň púť pokračovala návštevou významných miest pre Portugalsko. Prvým z nich bol chrám Panny Márie Víťaznej v Batalhe, ktorý je súčasťou veľkého komplexu dominikánskeho kláštora. Chrám bol postavený z vďaky a na pamiatku víťazstva v boji „dvoch Jánov“ o nezávislosť Portugalska od Španielska, ktorý sa odohral pri Aljubarrote 14. augusta 1385, v predvečer sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Ďalším miestom návštevy pútnikov bola Alcobaca, kde sa nachádza stredoveký cisterciánsky kláštor. Od roku 1989 je zapísaný na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO s najväčším gotickým kostolom v Portugalsku. Kláštor založil prvý portugalský kráľ Alfonz I. v roku 1153 ako dar pre Bernarda z Clairvauxu, a pripomína víťazstvo nad Maurami pri Santaréme v roku 1147. Nasledovala návšteva Nazaré – rybárskej dediny na pobreží Atlantického oceánu. V Nazaré je Kostol Panny Márie z Nazaré. Nachádza sa v ňom soška Panny Márie, ktorú istý mních priniesol v 8. storočí na toto miesto z mesta Merida, kde bola prinesená z Nazareta už predtým. Okrem návštevy  krásnych chrámov, bol zážitkom aj pohľad na šíri oceán.

Vo Fatime je aj veľmi pekná krížová cesta, ktorá je vybudovaná na okraji mesta Fatimy, v prírode. Pútnici sa tu modlili Krížovú cestu, zostavenú rožňavským otcom biskupom Stanislavom v Roku krstu, birmovania a modlitby za hľadajúcich Boha, ktorý sa aktuálne prežíva v Rožňavskej diecéze. Náš prijatý krst, birmovka, ale aj intenzívne hľadanie Boha majú podstatný súvis aj s výzvami a odkazom Panny Márie z Fatimy.  Počas prechádzaní jednotlivých zastavení krížovej cesty pútnici spoznali ďalšie miesta súvisiace so zjaveniami vo Fatime -  Valinhos, kde stojí kaplnka so sochou Panny Márie. Na tomto mieste sa trom fatimským deťom zjavila Panna Mária 19. augusta 1917, aby im nahradila stretnutie z 13. augusta, kedy nemohli prísť do Cova da Iria, lebo starosta ich odviezol, aby ich uväznil, zastrašoval a znemožnil im stretnutie s Pannou Máriou. Ďalšími významnými udalosťami na inom mieste – v Loca do Anjo boli zjavenia Anjela strážneho Portugalska, ktorý deti pripravoval na stretnutie s Pannou Máriou a podal im aj sväté prijímanie. Na pamiatku zjavenia tu stojí súsošie pripomínajúce túto udalosť.

Nasledovala návšteva dediny Aljustrel, z ktorej pochádzali Lucia, František  a Hyacinta. Pútnici mali dosť priestoru aj osobne zotrvať na všetkých doteraz spomínaných miestach.

Za veľký dar môžu považovať možnosť až trikrát sláviť sv. omšu priamo na mieste zjavení Panny Márie a tiež príležitosť na tomto mieste zúčastniť sa štyrikrát večernej spoločnej modlitby ruženca, prednášaného v rôznych jazykoch prítomných pútnikov. Počas týchto dní odzneli Zdravasy v dvoch dňoch aj po slovensky. Po spoločnom ruženci nasleduje vždy sviečkový sprievod, ktorý kráča za sochou Fatimskej Panny Márie, ktorá obchádza námestie. Hlavným celebrantom sv. omší bol otec biskup Stanislav a trikrát predsedal aj spoločnému ružencu a viedol sviečkový sprievod, čo aj osobne považuje za veľkú milosť a dar Panny Márie – byť tak blízko pri nej a aj takto oslavovať Pána za dar Jeho Mamy Panny Márie.

S približujúcim sa dátumom sviatku Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej narastal vo Fatime aj počet pútnikov, čo už bolo citeľné vo štvrtok 11. mája pri večernom ruženci a procesii, v tento deň so Sviatosťou Oltárnou.

12. mája sa púť končila dopoludňajším odletom z Lisabonu do Budapešti a po ceste na Slovensko sa zavŕšila v maďarskej národnej svätyni v Szentkúte, kde otec biskup spolu s prítomnými kňazmi celebroval sv. omšu.

V homílii zdôraznil, že „sme stvorení pre nebo, naša vlasť je v nebesiach. Žijeme na zemi, ale všetko máme robiť tak, aby sme prišli do neba. Aj celá naša púť, aj celé naše životné putovanie by sa malo niesť práve v tomto duchu... My, ako veriaci ľudia, nemáme chodiť na púť ako turisti, ale ako pokrstení si máme uvedomiť, že sme boli na mieste, kde sa nebo veľmi dotklo zeme. Že Panna Mária prišla, aby nám z neba odtlmočila veľmi dôležitý odkaz, posolstvo, ktoré nám už malo byť známe, lebo je obsiahnuté v evanjeliu, v Tradícii, v náuke Cirkvi...“ Pripomenul, slová pápeža Benedikta XVI., že posolstvo z Fatimy sa neuzavrelo zverejnením tretieho tajomstva. Fatimské posolstvo treba žiť, lebo vždy je treba sa modliť, prosiť za obrátenie hriešnikov, za duše v očistci, podporovať Svätého Otca v jeho službe a žiť v zjednotení s Cirkvou. „Nenechajme si rýchlo vyprchať skúsenosť Božej dobroty a jeho daru byť na svätom mieste vo Fatime. Nech nás to, čo sme prežili a prijali, poriadne poznačí na celý život... Ďakujem Pánu Bohu, že sa podarilo uzavrieť našu púť v Szentkúte, na mariánskom pútnickom mieste, v národnej svätyni Maďarska. Je tiež darom od Pána, že ju môžeme uzatvárať tu. Nech je oslávený Pán a Matka Ježiša Krista, Panna Mária spolu so svojim ženíchom, sv. Jozefom nech nás i naďalej sprevádzajú na našej životnej púti.“

Fatimský rok 2017 v Rožňavskej diecéze a zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 14. októbra 2017

Diecéza bola zasvätená Srdcu Panny Márie v roku stého výročia fatimských zjavení. Slávnosť sa konala v Rožňave 14. októbra 2017 na námestí, za účasti asi 3000 ľudí z Rožňavskej diecézy, ale aj niektorých iných diecéz, mnohých kňazov, predstaviteľov miestnych samospráv pôsobiacich na území Rožňavskej diecézy a iných hostí. Zasväteniu predchádzala deväťmesačná duchovná príprava. Začala 15. januára 2017, kedy bola socha Fatimskej Panny Márie prenesená z kaplnky Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave do Katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Odtiaľto socha Panny Márie začala svoju púť po všetkých farnostiach diecézy, aby sa v októbri opäť vrátila do Rožňavy. Počas tohto obdobia prebiehal vo farnostiach diecézy deviatnik Fatimských sobôt (v prvé sobota mesiacov) a diecéza sa pripravovala na svoje zasvätenie aj inými aktivitami, viac spoznávala význam zjavení vo Fatime a posolstvo, ktoré nám zanechala Panna Mária cez fatimské deti – dnes už svätých Hyacintu a Františka a predovšetkým cez Luciu,  ktorá zomrela v roku 2005, viac ako 80 rokov po smrti Františka a Hyacinty. Proces svätorečenia sestry Lucie v súčasnosti už prebieha. Významným dňom počas prípravy bol Mariánsky deň 13. mája 2017 v Boľkovciach, ktorý niesol pečať oslavy Boha za Matku jeho Syna Ježiša Krista, ktorý ju dal aj nám za Matku vo chvíli svojho umierania na kríži.

Symbolom, ktorý pripomína zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, je srdce, ktoré soche Panny Márie zavesil na ruky rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik po modlitbe zasvätenia. Deň predtým, 13. októbra 2017, v biskupskej kaplnke vložil do tohto srdca stuhu, na ktorej sú napísané všetky farnosti diecézy, rehoľné spoločenstvá, sú tam všetci. Panna Mária, ktorá prešla všetkými farnosťami, v ktorých bola vítaná a pozbierala do svojho srdca slzy bolestí aj radostí života svojich detí, dostala srdce, na ktorom má napísané všetky svoje deti. Srdce spočíva na zopätých rukách Panny Márie v biskupskej kaplnke v Rožňave, v srdci diecézy.

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie si diecéza obnovuje každý rok 8. decembra vo svojich farnostiach. Otec biskup Stanislav často odporúča aj osobne sa denne zasväcovať Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie modlitbou: trikrát Zdravas, Pod tvoju ochranu a zvolaním „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame (aj za tých, ktorí sa k tebe neutiekajú)“.

Oznamy / Publikácie / Ďakovná púť Rožňavskej diecézy do Fatimy - foto
Oznamy / Publikácie / Ďakovná púť Rožňavskej diecézy do Fatimy - foto
Oznamy / Publikácie / Ďakovná púť Rožňavskej diecézy do Fatimy - foto
Oznamy / Publikácie / Ďakovná púť Rožňavskej diecézy do Fatimy - foto
Oznamy / Publikácie / Ďakovná púť Rožňavskej diecézy do Fatimy - foto
Oznamy / Publikácie / Ďakovná púť Rožňavskej diecézy do Fatimy - foto
Oznamy / Publikácie / Ďakovná púť Rožňavskej diecézy do Fatimy - foto
Oznamy / Publikácie / Ďakovná púť Rožňavskej diecézy do Fatimy - foto
Oznamy / Publikácie / Ďakovná púť Rožňavskej diecézy do Fatimy - foto
Oznamy / Publikácie / Ďakovná púť Rožňavskej diecézy do Fatimy - foto
Oznamy / Publikácie / Ďakovná púť Rožňavskej diecézy do Fatimy - foto
Oznamy / Publikácie / Ďakovná púť Rožňavskej diecézy do Fatimy - foto
Oznamy / Publikácie / Ďakovná púť Rožňavskej diecézy do Fatimy - foto