Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Výsledky výtvarnej súťaže Biblia očami deti a mládeže ročník 2022/2023

Aj tento školský rok sa konala celonárodná výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“. V Rožňavskej diecéze za zapojilo osem škôl a dvadsaťsedem žiakov so svojimi výtvarnými prácami. Osemnásti z nich získali umiestnenie. Všetky tieto práce, budú reprezentovať našu diecézu v celonárodnom kole.

qqq

Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Cieľom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií.

CIEĽ SÚŤAŽE: Zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.

PREDMET SÚŤAŽE: vybrané knihy Svätého Písma:

  • STARÝ ZÁKON: Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Kniha Ester
  • NOVÝ ZÁKON: Prvý Petrov list

Spoločná téma vybraných kníh: Odvaha a dôvera v Boha

Ďakujem všetkým, žiakom, študentom za ich čas a námahu pri tvorbe pekných prác. Zvlášť oceňujem úsilie kňazov, katechétov a katechétok, ktorí žiakov viedli k zapojeniu sa do súťaže a verím, že aj naďalej ich budú viesť k poznávaniu Svätého písma.

Fotografia - práca Viktórie Gažúrovej, 3. miesto v kategórii V.: Kráľovná Ester

Výsledky súťaže - vyhodnotenie diecézneho kola

Kategória II.

Miesto Meno a priezvisko Škola
1. Sofia Oravcová ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec
2. Barbora Künzelová ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec
3. Nina Brezovská ZŠ Hviezdoslavova, Revúca

Kategória III.

Miesto Meno a priezvisko Škola
1. Tamara Tóthová ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec
2. Lukáš Maruščák ZŠ s MŠ Margecany
3. Karolína Miadoková ZŠ Vajanského, Lučenec

Kategória IV.

Miesto Meno a priezvisko Škola
1. Karolína Kandríková ZŠ s MŠ Krompachy
2. Barbara Andrašková ZŠ s MŠ Margecany
3. Bianka Fridrichová ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

Kategória V.

Miesto Meno a priezvisko Škola
1. Jozef Šajša ZŠ s MŠ Pohorelá
2. Natália Tešlárová ZŠ s MŠ Pohorelá
3. Viktória Gažúrová ZŠ s MŠ Pohorelá

Kategória VI.

Miesto Meno a priezvisko Škola
1. --- ---
2. Natália Šinková Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec
3. --- ---

Kategória VIII. A

Miesto Meno a priezvisko Škola
1. Bohuslava Tulejová ŠZŠ Gelnica
2. Ladislav Girga ŠZŠ Gelnica
3. Zuzana Ujházyová ŠZŠ Gelnica

Kategória VIII. C

Miesto Meno a priezvisko Škola
1. Anna Mária Varga ZŠ Internátna, Lučenec
2. Zoja Lishková SŠ Internátna, Lučenec
3. --- ---

Rožňava, 30. marca 2023: Mgr. Mária Bobenič - výtvarníčka; Mgr. Jozef Bednárik - riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Rožňava