Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Celoslovenské večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia v Lučenci - 24. september 2022

Dňa 24. septembra sa uskutoční celoslovenské večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia v Lučenci vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie. Na konci článku je vložený plagát s podrobným programom.

Program:

9:00     Úvod večeradla

 Radostný ruženec

9:50     1. PREDNÁŠKA

10:30   SV.OMŠA - celebruje Mons. Rastislav Polák, generálny vikár

12:00   O b e d ň a j š i a  p r e s t á v k a

14:30   Bolestný ruženec

15:00   Korunka Božieho milosrdenstva

15:20   2. PREDNÁŠKA + diskusia

16:30   Prestávka

17:00   ADORÁCIA

Slávnostný ruženec

Eucharistické požehnanie

18:00  SV. OMŠA

Mariánsky sviečkový sprievod

Záver