Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Výstava fotografií z návštevy Sv. Otca na Slovensku - Rimavská Sobota, 21.1. - 2.3.2024

Farský úrad Rimavská Sobota a Spoločenstvo kresťanských fotografov Človek a Viera všetkých srdečne pozýva na výstavu veľkoformátových fotografií z návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku.

Výstava sa bude konať od 21. januára do 2. marca 2024 vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote.

Súčasťou pápežskej výstavy je 66 veľkoformátových fotobrazov, ktoré dokumentujú najdôležitejšie momenty z návštevy Sv. Otca. Predstavuje zbierku fotografií trinástich členov spoločenstva, ktorí dokumentovali nielen priebeh návštevy, ale aj sprievodný program, prípravy a prácu dobrovoľníkov.

Členovia Spoločenstva Človek a Viera sa usilujú o evanjelizáciu obrazom, sprostredkovanie duchovného zážitku človeka zachytenom na fotografiách a touto cestou ohlasovať evanjelium. Záštitu nad výstavou prevzal košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska, Mons. Bernard Bober.

Výstava je putovná, prvýkrát bola otvorená v októbri v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, potom v Žiline a z Rimavskej Soboty bude putovať do Ľutiny, Dómu sv. Alžbety v Košiciach, Spišskej Kapituly, Šaštína a katedrály sv. Martina v Bratislave.