Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézna púť k Panne Márii Snežnej na Úhornú 6.-7. augusta 2022

Diecézna púť k Snežnej Panne Márii v Úhornej (6. - 7. august 2022)

UPOZORNENIE: 

Nakoľko ešte prebieha oprava cesty cez Pačanský kopec, je prístup ku kaplnke na Úhornej možný len cestou smerom zo Smolníka. Cesta z Krásnohorského Podhradia na Úhornú je zatvorená.

Videopozvánka:

Program púte:

Začína sa prípravou vo farnostiach - modlitbou novény k Rožňavskej Panne Márii od 29. júla 2022

Sobota:

15.00 hod. - príchod pútnikov a vysluhovanie sviatosti zmierenia

16.00 hod. - úvodná svätá omša Fatimskej soboty (celebruje Mons. Rastislav Polák, generálny vikár)

18.15 hod. - vyloženie Sviatosti Oltárnej a tichá adorácia

20.00 hod. - katechéza (vdp. Peter Randják)

20.30 hod. - modlitba chvál spojená s Eucharistickým požehnaním (vedie vdp. Peter Randják)

22.00 hod. - svätá omša (celebruje p. Egid Branislav Golha OFM)

23.30 hod. - krížová cesta (vedie vdp. Václav Galo)

01.00 hod. - vyloženie Sviatosti Oltárnej (do 06.00 hod.)

Nedeľa:

06.30 hod. - svätá omša v nemeckom jazyku (celebruje vdp. Ľudovít Jurek)

07.30 hod. - svätá omša v maďarskom jazyku (celebruje vdp. Patrik Balázs)

08.30 hod. - modlitba Radostného ruženca

10.00 hod. - Slávnostná svätá omša - celebruje rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik

(sv. omšu bude naživo vysielať Rádio Lumen a tiež aj televízia TV LUX)

  • po ukončení slávnostnej svätej omše je pripravený program pre deti
  • počas celej púte bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia