Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Rožňave

16. júna sa v Rožňave každý rok slávi spomienka sv. Neita, mučeníka, ktorého relikvie sú v Rožňavskej katedrále. Tento rok toto slávenie nebolo, nakoľko bola Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. Neit je jedným z nespočetného množstva mučeníkov, ktorí už sa svojho života na zemi  uznávali Krista za svojho Kráľa a Pána a pre vernosť Kristovi položili aj svoj život.

Slávnostnú sv. omšu v Rožňavskej katedrále Nanebovzatia Panny Márie celebroval náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik spoločne s niektorými kňazmi. V homílii priblížil vývoj úcty k Najsvätejšiemu Kristovmu Telu a Krvi v dejinách Cirkvi. Spomenul aj jeden eucharistický zázrak, ktorý sa udial za čias pôsobenia sv. Antona Paduánskeho. Zdôraznil potrebu živej viery v eucharistické tajomstvo, v skutočnú prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii pod spôsobom chleba a vína, ktorá po premenení vo svätej omši ostáva stále pokiaľ trvajú spôsoby, ktoré túto skutočnú eucharistickú prítomnosť akoby „ukrývajú“ pred našim telesným zrakom. Viera vedie ľudí k účasti na Kristovej obete, ktorá sa sprítomňuje pri sv. omši, k prijímaniu Kristovho Tela a Krvi pod spôsobom chleba, k adorácii. Eucharistia je skutočne „Chlieb života“, ktorý dáva silu do každodenného života, osobitne do chvíľ a období skúšok a utrpenia. Pán má moc v jednom okamihu, cez slová vyrieknuté kňazom, premeniť chlieb a víno na svoje Telo a Krv. Prijímaním Eucharistie Pán premieňa aj tých, ktorí prijímajú jeho Telo a Krv. To však obyčajne koná postupne. Postupne nás premieňa na seba – na „chlieb“, ktorý sa dáva pre druhých v službe, v skutkoch lásky. Nie nadarmo zvykneme hovoriť o takom človeku, premieňanom silou Eucharistie, že je dobrý ako „kus chleba“.

Po sv. omši nasledovala eucharistická procesia, ktorá sa koná na túto slávnosť. Oltáriky boli pripravené okolo Katedrály Nanebovzatia Panny Márie. Veriaci svojou účasťou a duchovným prežívaním chvíľ sv. omše a procesie  s adoráciou Pána a prijatím jeho požehnania vyjadrili svoju vieru v Eucharistiu a potrebu byť pri Pánovi, byť s Ním, v Ňom hľadať posilu pre svoj život.