Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

20. marca 2023 slávi rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik 19. výročie svojej biskupskej vysviacky

20. marca 2023 slávi rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik 19. výročie svojej biskupskej vysviacky a 21. marca si pripomíname osem rokov odvtedy (21. marca 2015), ako bol Svätým Otcom Františkom vymenovaný za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy.

Nášmu otcovi biskupovi zo srdca blahoželáme. Ďakujeme Pánu Bohu za jeho službu pre našu diecézu aj pre Cirkev na Slovensku. Ďakujeme mu za jeho pastoračnú starostlivosť a aktivity, ktorými animuje farnosti a diecézu na ceste prehlbovania života viery a úsilia napomáhať ľuďom hľadajúcim Boha. Cez ostatné roky, počas ktorých sa rožňavská diecéza blíži k 250. výročiu svojho vzniku, prebieha v diecéze príprava na slávenie tohto výročia, zameraná na prehlbovanie poznania sviatostí a ich vedomejšie prijímanie. Rok 2023 je venovaný sviatostiam krstu  a birmovania a prežívaniu poslania, ktoré sme pri ich prijatí dostali. Od roku 2021 sa začala v diecéze sláviť aj Rožňavská novéna, ktorá bude prebiehať každý rok v dňoch 16. – 24. októbra. Aj týmto spôsobom sa stále viac šíri úcta k Rožňavskej Panne Márii a prostredníctvom jej materinskej starostlivosti dostávame stále viac pomoci z neba.

Na 4. pôstnu nedeľu (19. marca 2023), v závere sv. omše otec biskup pripomenul, že tento rok je slávnosť sv. Jozefa presunutá na 20. marca. Tento deň, ktorý je zároveň dňom výročia jeho biskupskej vysviacky, je pre nás pozvaním k modlitbe za pastiera našej diecézy. Na príhovor Panny Márie a veľkého svätca – sv. Jozefa, ktorých si náš otec biskup Stanislav uctieva a k tejto úcte vedie aj diecézu, vyprosujme mu od Pána všetky potrebné milosti, svetlo Ducha Svätého, zdravie a potrebné sily pre jeho službu. On nás uistil o svojej dennej modlitbe za celú diecézu, za potreby jednotlivcov, farností, spoločenstiev, trpiacich, za všetkých. Prosil nás o našu modlitbu za neho a ubezpečil, že denne žehná celú diecézu.

Mons. Stanislav Stolárik bol 26. februára 2004 pápežom sv. Jánom Pavlom II. menovaný za titulárneho biskupa barikského a pomocného biskupa Košickej arcidiecézy. Biskupskú vysviacku prijal 20. marca 2004. Jeho biskupské heslo je: „In virtute Spiritus Sancti cum Maria“. „Mocou Ducha Svätého a s Máriou“.

Dňa 21. marca 2015 bol súčasným pápežom Františkom vymenovaný za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy. Do úradu  rožňavského diecézneho biskupa bol uvedený na sviatok sv. Jána Nepomuckého, patróna diecézy dňa 16. mája 2015 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.