Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023

Na sviatok Panny Márie fatimskej 13. mája 2023 sa v Heľpe v Hronskom dekanáte konalo Diecézne Večeradlo za prítomnosti diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika, ktorý sa spolu s  pútnikmi vrátil z Fatimy  pri príležitosti 5. výročia zasvätenia Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie (14. 10. 2017), ktoré sme si pripomenuli 14. októbra 2022. Päť rokov sme všetci v Srdci Panny Márie, čo symbolicky pripomína srdce, ktoré diecézny biskup zavesil po modlitbe zasvätenia na ruky sochy Fatimskej Panny Márie v deň zasvätenia, ktoré bolo na námestí pred budovou biskupského úradu za účasti viac ako 3 000 pútnikov z diecézy aj spoza jej hraníc. Do tohto srdca, ktoré stále spočíva na rukách Panny Márie v biskupskej kaplnke v Rožňave - v srdci diecézy 13. októbra 2017 (presne na sté výročie posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime), vložil stuhu, na ktorej sú napísané všetky farnosti, rehoľné spoločenstvá diecézy, sme tam všetci.

Program  sa začal modlitbou slávnostného ruženca, pokračoval prednáškou Mgr. Dušana Mončeka z Dolnej Tižinej. Celý deň vyvrcholil slávnostnou  sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Súčasťou sv. omše bola aj adorácia za mier vo svete a po nej nasledoval eucharistický sprievod ulicami Heľpy.  Po obedňajšej prestávke nasledovala modlitba radostného ruženca a Korunka Božieho milosrdenstva s požehnaním. Na slávnosti sa zúčastnilo množstvo veriacich z celej diecézy so svojimi kňazmi.

Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne večeradlo v Heľpe 13. mája 2023 - foto