Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Duchovné cvičenia katechétov Rožňavskej diecézy na Osuší

„Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“

Mt 4, 4

V dňoch od 16. 2. do 19. 2. 2024 si dvadsaťdva katechétov Rožňavskej diecézy konalo duchovné cvičenia na Osuší, pod vedením riaditeľa DKÚ v Rožňave, farára farnosti Jaklovce Jozefa Bednárika. Počas týchto dní sa intenzívnejšie venovali Božiemu slovu a prijímali duchovný pokrm cez slová Pána Ježiša, ktoré zapísal evanjelista Ján. Uvažovali nad stretnutiami Pána Ježiša s Nikodémom, Samaritánkou, hriešnou ženou, na svadbe v Káne,... Ďalej bol pre katechétov pripravený aj bohatý duchovný program: denné slávenie svätej omše, hodnotné úvahy, obohacujúce homílie, spoločné modlitby sv. ruženca, Korunky k Božiemu milosrdenstvu, moderované adorácie, ale aj  spoločná modlitba Krížovej cesty v prírode.  Bol to milostivý čas pre každého jedného z nich, čas, ktorý mohli využiť na sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor, usmernenie i povzbudenie.

„Sme šťastní, že aj vďaka nášmu otcovi biskupovi Stanislavovi, ktorý nás povzbudzuje k horlivosti v katechéze, k duchovnému rastu, sme mali možnosť aj tento rok odísť od hluku sveta na toto premodlené a posvätné miesto na Osuší, kam prichádzajú ctitelia na ustavičnú poklonu Ježišovi prítomnému v Eucharistii; a tu, v tichu pri Ježišových nohách pozorne počúvať Jeho slová, ktoré nám hovorí, aby sme po tomto milostivom čase duchovných cvičení, mohli s radosťou slúžiť a byť osožní pre všetkých, ku ktorým nás Pán posiela.

Exercitátorovi, otcovi Jozefovi ďakujeme za prípravu, vedenie a starostlivosť počas duchovných cvičení a do ďalších dní, mu vyprosujeme pevné zdravie tela i duše, hojné Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a stálu ochranu Panny Márie a svätého Jozefa.

Veľké ĎAKUJEME, patrí aj personálu Misijného domu na Osuší, za ich prijatie, službu a starostlivosť. Nech dobrotivý Pán odmení ich obetavé a láskavé srdcia! Vďační katechéti Rožňavskej diecézy.“

Autor článku: Janka Kučerová

Link na Tv LUX – KRÁTKE SPRÁVY: https://www.tvlux.sk/archiv/play/_32253

Oznamy / Publikácie / Duchovné cvičenia katechétov Rožňavskej diecézy na Osuší - foto
Oznamy / Publikácie / Duchovné cvičenia katechétov Rožňavskej diecézy na Osuší - foto
Oznamy / Publikácie / Duchovné cvičenia katechétov Rožňavskej diecézy na Osuší - foto