Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II.

13. septembra 2023 uplynulo 20 rokov od návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave. Veľmi si vážime, že dnes už svätý Ján Pavol II. navštívil vtedy Rožňavu, slávil tu sv. omšu na Podrákoši a potom navštívil biskupský úrad, kde mal ešte stretnutia, obed a na chvíľu si odpočinul v izbe, ktorá sa stala Pamätnou izbou Jána Pavla II.

Počas uplynulých 20 rokov si diecéza a zvlášť Rožňava každoročne pripomínala návštevu hosťa - na zemi najvzácnejšieho – námestníka Ježiša Krista, viditeľnú hlavu Cirkvi. Viaceré slávenia boli priamo na Podrákoši, na mieste, kde bola vtedy sv. omša a kde bol postavený Pamätník sv. Jána Pavla II.

V roku 20. výročia sa oslava uskutočnila na Biskupskom úrade v Rožňave, ktorý je tiež priamym svedkom návštevy svätca a v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie, kde je pri vstupe do katedrály umiestený kríž, ktorý sa pred 20 rokmi týčil pri sv. omši na Podrákoši a pri ňom sú umiestnené pamätné tabule, pripomínajúce túto návštevu.

Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik sa udalosti a sláveniu jej výročia zaoberal v Pastierskom liste, ktorý sa v diecéze čítal 10. septembra (2023). Pripravil diecézu na slávenie a pozval všetkých prísť do Rožňavy a spoločne si pripomenúť návštevu sv. Jána Pavla II. a ďakovať Bohu za tento dar, ktorý pretrváva nielen v pamäti všetkých, ktorí boli vtedy účastní tejto udalosti, ale stále žije a je aktuálne posolstvo, ktoré nám zanechal.

Program slávenia začal popoludní o 16,00 hod., kedy začali prichádzať pútnici z farností spolu so svojimi kňazmi alebo prichádzali jednotlivo. Oslavy sa zúčastnilo do 400 veriacich, asi 90 kňazov, diakoni, bohoslovci. Na nádvorí biskupského úradu sa vytvorila príjemná, rodinná atmosféra, ľudia mali radosť zo vzájomných stretnutí, ale aj z aktivít, ktoré ich očakávali. Mali možnosť navštíviť Pamätnú izbu sv. Jána Pavla II., ktorá sa nachádza v rezidencii biskupského úradu, kde si vypočuli krátky výklad k návšteve Svätého Otca Jána Pavla II., mohli vidieť predmety, ktoré počas oddychu použil – kreslo a posteľ, ktoré boli zhotovené na tú príležitosť podľa potrieb jeho vážneho zdravotného stavu, v ktorom sa vtedy už dlhšie obdobie nachádzal. Ľudia túto možnosť ocenili a trpezlivo čakali na vstup, ktorý bol možný do priestoru izby po menších skupinách. V jedálni biskupského úradu bol pripravený zostrih slávenia sv. omše z 13. septembra 2003 a záujemcom oň bol prezentovaný cez videoprojekciu. Bola k dispozícii aj výstava fotografií zo vzácnej udalosti a informačné panely o príprave, priebehu tejto návštevy, ako aj o ohlasoch médií na ňu a o výročiach slávených v diecéze počas 20 rokov od návštevy, ktoré majú súvislosť so sv. Jánom Pavlom II. Boli pripravené aj pamätné predmety na 20. výročie návštevy. Nechýbalo ani malé občerstvenie.

O 17,00 hod. nasledovala spoločná modlitba sv. ruženca pred sochou Panny Márie, pri ktorej bol umiestnený obraz sv. Jána Pavla II. a jeho relikvia, ktorú si prítomní mohli počas celého programu postupne uctiť. Program na nádvorí biskupského úradu zavŕšilo požehnanie pamätnej tabule na návštevu svätého pápeža. Požehnal ju náš otec biskup.

Nasledoval slávnostný sprievod všetkých do katedrály. Svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol diecézny otec biskup Stanislav Stolárik, ktorý mal na sebe ornát, ktorý mal oblečený pri slávení pred 20 rokmi sv. Ján Pavol II., bola skutočne vďakyvzdávaním za dar návštevy sv. Jána Pavla II., ktorý, hoci bol vo veľmi vážnom zdravotnom stave, takmer strávený chorobou, predsa – ako povedal otec biskup v homílii – navštívil Rožňavu, lebo to sľúbil vtedajšiemu diecéznemu biskupovi Mons. Eduardovi Kojnokovi. Otec biskup Stanislav v homílii pripomenul slová, ktorými vítal vtedajší diecézny biskup Svätého Otca. Vtedy hovoril, že sa hlásime ku kresťanstvu, ale vo verejnom živote si počíname často, akoby sme veriacimi neboli. Otec biskup Stanislav hovoril tiež o viere a jej prežívaní, vrátil sa k odkazu, ktorý nám zanechal sv. Jána Pavol II. Hovoril o veľkej úlohe Ducha Svätého v našom živote a o potrebe osobnej otvorenosti jeho pôsobeniu. Nakoľko sv. omša bola vysielaná rádiom Lumen v priamom prenose, je možnosť vrátiť sa k homílii prostredníctvom archívu rádia Lumen.  https://www.lumen.sk/relacie/modlitba/emauzy-sv-omsa-18-00.html . Záverečné požehnanie udelil otec biskup relikviou sv. Jána Pavla II.

Po pápežskej hymne sa kňazi vrátili v sprievode na biskupský úrad. Prítomní odišli obohatení, duchovne naplnení a povzbudení krásnym slávením a zážitkom spoločenstva.

Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňave sa slávilo 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. - foto