Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pozvánka - Rožňavská novéna 16. - 24. októbra 2022

Minulý rok v októbri, sa v Rožňavskej diecéze konala prvá Novéna k Rožňavskej Panne  Márii. Bolo možné pridať sa aj na diaľku k modlitbám Novény a k sv. omši slávenej v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, vďaka priamym prenosom Rádia Lumen a sv. omši na záver Novény, ktorú vysielala aj TV Lux.

Rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik pozýva aj tento rok, spojiť sa v modlitbe pred obrazom Rožňavskej Panny Márie počas druhej Rožňavskej novény v dňoch 16. – 24. októbra 2022. Opäť bude možné zúčastniť sa aj cez katolícke médiá: vďaka Rádiu Lumen, ktoré bude Novénu vysielať každý deň a aj televízii Lux, ktorá prinesie priamy prenos v nedeľu 23. októbra o 10.00 hod.

Pred prvou Rožňavskou novénou otec biskup vo svojom pastierskom liste „Testament a prosba“ napísal, že novéna je príležitosťou aj pozvaním k modlitbe, Taktiež zhrnul úmysly tejto novény, ktoré sú aktuálne aj pre tento rok: ďakovať Panne Márii za jej pomoc; odprosiť ju za všetko, čím sme jej ublížili; a prosiť ju, aby nám Ona vyprosila všetko, čo potrebujeme, aby sme svoj život prežili tak, aby sme raz a navždy boli s ňou v nebi.

Otec biskup povzbudzuje všetkých veriacich, aby sa radi neustále utiekali pod jej ochranný plášť, aby aj v tomto roku počas Rožňavskej novény každý veriaci znovu objavil v Panne Márii svoju Nebeskú Matku, ktorá oroduje u svojho Syna za všetky ľudské potreby.

Na konci tohto článku je možné si stiahnuť brožúrku Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii v slovenskom jazyku, aby sa tí, čo budú chcieť, mohli pripojiť a zjednotiť v modlitbe k našej Nebeskej Matke.