Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Otec biskup na návšteve u utečencov z Ukrajiny

Diecézne mládežnícke centrum sv. Jána Pavla II. v Rožňave v poslednom období trochu zmenilo svoje poslanie. Už vyše mesiaca v ňom našli prijatie a príbytok 4 rodiny z Ukrajiny, ktoré tak, ako milióny iných Ukrajincov, museli opustiť svoje domovy, aby utiekli pred hrôzami vojny.

S myšlienkou prijať utečencov sa zaoberal náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik so svojimi spolupracovníkmi hneď, ako začala vojna a reálne sa počítalo s tým, že ľudia z Ukrajiny budú potrebovať prijatie, príbytok, jednoducho pomoc, ktorú vnuká láska, keď vidí blížneho v núdzi.

Preto sa urobili prípravy, aby budova slúžiaca na pastoráciu mládeže, sa na potrebný čas stala domom prijatia pre utečencov. Koordináciou fungovania domu pre utečencov z Ukrajiny bola poverená riaditeľka Diecéznej charity Mgr. Emília Revajová Bujňáková, ktorá sa so svojim tímom pracovníkov charity stará o potreby týchto ľudí. Aktuálne tu býva 18 ľudí, od malých detí po starých rodičov.

V pondelok, 25. marca 2022 navštívil otec biskup s dvomi kňazmi rodiny utečencov, aby im zaprial požehnané veľkonočné sviatky, ktoré začali sláviť vo svojom východnom obrade o týždeň po nás. Stretol sa s nimi pred domom, na námestí, kde tiež zvyknú tráviť čas, v jednotlivých miestnostiach, ktoré obývajú a ktoré mu ukázali. Zaujímal sa o ich osudy, o podmienky, v ktorých u nás žijú a o to, či majú všetko potrebné. Naši hostia z Ukrajiny sa návšteve otca biskupa potešili a vyjadrili mu svoju vďačnosť za to, čo sa im dostáva. Symbolom Veľkej noci, ktorá azda najsilnejšie spája západný aj východný obrad, bol otcom biskupom darovaný „sladký“ veľkonočný baránok a srdečné prianie milostiplnej Veľkej noci: Christos voskrese!

Kiež by sa všetci tí, ktorí museli utekať pred hrôzou vojny, mohli opäť vrátiť do svojej krajiny a opäť budovať svoje domovy, bez strachu z násilia. Aby, keď v úteku z Ukrajiny videli záchranu, nestrácali nádej na návrat do svojej krajiny, keď pominie nebezpečenstvo. Tak, ako Svätá rodina, ktorá tiež prežila podobnú skúsenosť úteku, ale aj návratu do vlasti, ako o tom napísal otec biskup v závere Krížovej cesty utečencov, ktorú zostavil v čase prvej vlny úteku ľudí z Ukrajiny a ktorú sme sa častejšie modlievali za nich a za zastavenie vojny, za pokoj a mier.

Otec biskup počas svojej návštevy našich hostí z Ukrajiny povzbudil, že 17. mája (2022), v závere Roka rodiny sláveného v celej Cirkvi, sa v našej diecéze začne modlitbová aktivita „Nazaretský dom“, počas ktorej budú v centre modlitby zvlášť rodiny a prosba za ukrajinských utečencov a ich šťastný návrat do pokoja vlastnej krajiny.