Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Vrcholí Rok sv. Jozefa a Rožňavská diecéza bude opäť zverená sv. Jozefovi

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2021 náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik opäť obnoví zverenie a zasvätenie Rožňavskej diecézy sv. Jozefovi. Stane sa tak pri sv. omši o 18,00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omšu bude vysielať v priamom prenose Rádio Lumen a bude ju možné sledovať aj online prostredníctvom uvedených linkov (pod článkom).

Rok sv. Jozefa bol milostivým rokom, kedy sme mohli s osobným úsilím, ale aj prostredníctvom mnohých podnetov cez publikácie, homílie, články… hlbšie vniknúť do obdivuhodnej osobnosti velikána vo svätosti – sv. Jozefa. V našej diecéze dával otec biskup zvlášť počas tohto roka dôraz na stredy, kedy je deň sv. Jozefa, pripomínal možnosť získavania odpustkov, ktoré nám Cirkev umožnila získať rozhodnutím Svätého Otca Františka, ktorému ďakujeme za dar tohto Roka. Otec biskup počas tohto Roka často hovoril vo svojich príhovoroch o sv. Jozefovi, písal články o sv. Jozefovi, ktoré boli uverejňované v časopise Duchovný pastier, následne aj na našej web stránke a vysielané aj prostredníctvom Rádia Lumen.

Po skončení Roka sv. Jozefa určite nekončí úcta, láska k tomuto svätcovi. Po opätovnom zverení a zasvätení sa tomuto svätcovi, ktoré bude v deň ukončenia Roka sv. Jozefa, by to malo byť potvrdenie, že chceme naďalej prežívať svoj život pod ochranou sv. Jozefa a jeho manželky Panny Márie. Oni nás bezpečne vedú k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý im určite neodmietne nič, o čo ho prosia pre nás, aby sme dosiahli večnú spásu. Ochraňujú nás, prosia za nás, pomáhajú nám, ale sú zároveň vzorom, ako žiť, aké postoje zaujímať v živote, zvlášť v podstatných oblastiach nášho života. Sú pre nás jedinečným príkladom v pozornosti na Božiu vôľu, v pohotovosti jej prijímania a realizácie Božích plánov.

Od zasvätenia diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie (14.10. 2017), každý rok obnovujeme v diecéze svoje zasvätenie sa jej Srdcu 8. decembra, keď slávime jej Nepoškvrnené počatie. Tento rok 8. decembra je v popredí zverenie sa a zasvätenie sv. Jozefovi, pri ktorom bude určite prítomná aj Panna Mária a po „boku“ sv. Jozefa prijme toto odovzdanie sa sv. Jozefovi, aby spolu s ním nás dennodenne sprevádzala našim životom. Určite však prijme aj súkromné obnovenie zasvätenia sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, ktoré je možné robiť aj každý deň napr. otcom biskupom odporúčaným jednoduchým spôsobom: 3x Zdravas Mária…, modlitba Pod tvoju ochranu a modlitbou: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame, aj za tých ktorí sa k tebe neutiekajú.“ S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom, aby sme už počas svojho života na zemi boli neustále v láskyplnom objatí Svätej Rodiny.

Linky, prostredníctvom ktorých je počas lockdownu (zavretých kostolov pre verejné bohoslužby) možné sledovať a zjednotiť sa so slávením sv. omší, ktoré celebruje otec biskup Mons. Stanislav Stolárik v Rožňavskej katedrále:

YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCKhNz24Z_ZCKh6B39BGDVUg

Facebook:

https://www.facebook.com/Biskupstvo-Rožňava-111863943809515