Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Krížová cesta utečencov – Mons. Stanislav Stolárik

Keď Svätý Otec František od počiatku svojho pontifikátu začal dosť intenzívne upriamovať pozornosť celého sveta na problém migrantov, boli sme dosť prekvapení a naša podpora jeho úsilia mohla byť čisto platonická.

Dnes, keď naša krajina prijíma utečencov z Ukrajiny, dívame sa na problém migrácie oveľa reálnejšie. Utečenci potrebujú akútnu pomoc každého druhu. S veľkou vďakou treba oslavovať Pána za všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí boli a sú ochotní podať pomocnú ruku. Ale aj za tých, ktorí už teraz myslia na to, že po dobrovoľníckom nasadení bude treba ponúkať pravidelnú, dlhotrvajúcu a koordinovanú pomoc.

Našich bratov a sestry na úteku chceme posilniť a sprevádzať aj duchovne, lebo aj táto pomoc patrí k čisto ľudskému prejavu empatie, vyjadrením istoty, že všetci sme bratia a sestry –fratelli tutti, že máme jedného nebeského Otca.

Motivujú nás stovky hlbokých ľudských príbehov, na ktoré sa usilujeme odpovedať Ježišovým „…ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20).

Akú náročnú krížovú cestu prechádza matka, ktorá pošle svojho jedenásťročného syna na Slovensko, úplne samého, pretože ona nemôže opustiť svoju chorú matku?!… Chlapec mal v ruke len jednu igelitku a na ruke napísané kontaktné mobilné číslo…

Nech aj táto krížová cesta je pozvaním pre každého, kto si prechádza v neistote cudziny svoju krížovú cestou, aby začul Ježišove milosrdné slová: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11, 28-30). A našou úlohou je v Ježišovom mene utierať slzy utekajúcich, poskytnúť konkrétnu pomoc a vyprosovať im novú nádej.

(Predslov Krížovej cesty utečencov)

Na stiahnutie:

Krížová cesta utečencov 2022