Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Miništrantský futbalový turnaj v Malohontskom dekanáte

V sobotu 29. apríla 2023 sa uskutočnil v Malohontskom dekanáte miništrantský futbalový turnaj. Do turnaja sa zapojili miništranti z farnosti Jesenské, Ratkovská Lehota, Rimavská Sobota a Uzovská Panica.

Zhruba 30 miništrantov v 5 tímoch si spolu zahrali a strávili krásnu sobotu plnú športu, zábavy, súťaženia, ale aj deň plný zábavy, športových výkonov a nových kamarátstiev. Po finálovom zápase chlapcov čakalo ocenenie a tento fantastický deň sme zakončili dobrým gulášom a rozhodnutí, že o rok sa pri futbale miništrantov dekanátu stretneme znova.

Veríme, že o rok sa k týmto miništrantom pridajú aj chlapci z ďalších farnosti dekanátu spolu so svojimi duchovnými otcami.

Oznamy / Publikácie / Miništrantský futbalový turnaj v Malohontskom dekanáte - foto
Oznamy / Publikácie / Miništrantský futbalový turnaj v Malohontskom dekanáte - foto
Oznamy / Publikácie / Miništrantský futbalový turnaj v Malohontskom dekanáte - foto
Oznamy / Publikácie / Miništrantský futbalový turnaj v Malohontskom dekanáte - foto
Oznamy / Publikácie / Miništrantský futbalový turnaj v Malohontskom dekanáte - foto
Oznamy / Publikácie / Miništrantský futbalový turnaj v Malohontskom dekanáte - foto
Oznamy / Publikácie / Miništrantský futbalový turnaj v Malohontskom dekanáte - foto
Oznamy / Publikácie / Miništrantský futbalový turnaj v Malohontskom dekanáte - foto
Oznamy / Publikácie / Miništrantský futbalový turnaj v Malohontskom dekanáte - foto
Oznamy / Publikácie / Miništrantský futbalový turnaj v Malohontskom dekanáte - foto
Oznamy / Publikácie / Miništrantský futbalový turnaj v Malohontskom dekanáte - foto