Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023

13. decembra 2023 bol v rožňavskej katedrále Nanebovzatia Panny Márie vysvätený za kňaza diakon Radovan Gajdoš. Vysviacku prijal z rúk nášho diecézneho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika.

Kňazská vysviacka sa konala v Rožňavskej diecéze ostatný krát v roku 2020, preto radosť z nového kňaza bola veľká. Slávnosti sa zúčastnilo okolo stovky kňazov z rožňavskej diecézy a košickej arcidiecézy, medzi nimi predstavení seminára a tiež mnohí bohoslovci Seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, kde sa novokňaz pripravoval na prijatie sviatosti posvätného rádu. Veriaci prítomní v katedrále mali hlboký duchovný zážitok z udelenia daru kňazstva svätencovi.

Otec biskup sa v homílii zameral na osobnosť kňaza, jeho poslanie a dôležitosť vytvárania spoločenstva medzi kňazmi, ktoré podrží kňaza zvlášť vo chvíľach prežívania osamelosti. Celý text homílie nájdete na odkaze tu.

V závere slávnosti sa novokňaz poďakoval otcovi biskupovi za udelenie sviatosti, predstaveným seminára, kňazom, ktorí mu na tejto ceste pomáhali, a osobitne svojej mame, ktorá ho sprevádzala počas celého života. Úprimne vyjadril  svoju radosť z prijatého daru kňazstva a všetkých ubezpečil o tom, že sa teší na spoluprácu ako kňaz – robotník v Pánovej vinici. Následne mu otec biskup oznámil v spoločenstve všetkých prítomných – ako v rodine - prvé miesto jeho kňazského účinkovania. Bude to farnosť Rožňava – mesto. Zároveň pripomenul dôležitosť nových povolaní, nakoľko diecéza pociťuje nedostatok kňazov. Aj preto sa v diecéze po každej sv. omši modlíme modlitbu za kňazov – súčasných aj budúcich.

Po sv. omši nasledoval  slávnostný obed na biskupskom úrade.

Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Rožňavská diecéza má novokňaza Dp. Radovana Gajdoša - 13. december 2023 - foto