Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Hodnoty, ktoré pretrvajú stáročia

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava si tento rok pripomenulo 245. výročie svojho založenia uhorskou kráľovnou Máriou Teréziou v roku 1776. Sídlo rožňavských biskupov patrí bezpochyby k neprehliadnuteľným pamiatkam rožňavského námestia. Pred založením diecézy v nej v rokoch 1656 až 1773 (s prestávkami) sídlili pátri Spoločnosti Ježišovej, škola a šľachtický konvikt. Zatiaľ, čo sa na fasáde tejto rozľahlej reprezentatívnej budovy zachovalo veľmi málo pôvodných prvkov, v interiéri možno nájsť viacero stôp po prestavbách a adaptáciách. Vzhľad rezidencie formovali a pretvárali rožňavskí biskupi, ktorí vo svojom sídle prijali viacerých vzácnych hostí. Z mnohých spomenieme návštevu ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Csákyho v roku 1753, alebo rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka Jozefa I., ktorý do mesta zavítal v rámci svojej okružnej cesty po krajine v roku 1857. V novodobých dejinách Rožňavskej diecézy môžeme za najvýznamnejšiu považovať návštevu Sv. Jána Pavla II. v roku 2003.

Priechodné a vzájomne prepojené salóny rezidencie s optickým efektom enfilády ukrývajú dobový nábytok, pamiatky výtvarného umenia a umelecko-remeselné skvosty, ktoré tvorili súčasť bežného – pracovného, ale i reprezentačného priestoru rožňavských biskupov. Za osobitnú zmienku stojí domáca kaplnka, trónna sála, či vzácna biskupská knižnica, zahŕňajúca takmer trinásťtisíc zväzkov kníh a časopisov.

Biskupský úrad v Rožňave, v snahe o znovuoživenie týchto pamiatok, sa s projektom nazvaným Záchrana pokladov z rezidencie rožňavských biskupov zapojil do dotačného programu, vyhláseného Košickým samosprávnym krajom. Po dôkladnom zvážení sa do projektu zaradilo reštaurovanie obrazu – olejomaľby na plátne s motívom Ukrižovaného Ježiša a drevenej maľovanej truhlice. Pod kritický stav obidvoch diel zo začiatku 19. storočia sa podpísal zub času a doposiaľ boli bez konzervátorského či reštaurátorského zásahu. Vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja sa podarilo rukami reštaurátora  prinavrátiť týmto dvom svedkom minulosti biskupskej rezidencie ich pôvodnú krásu.

Ďalšou podporenou oblasťou bola prezentácia rožňavskej Kalvárie pre návštevníkov na piatich rolovacích bannerov, prostredníctvom ktorých sa všetci záujemcovia o túto významnú cirkevnú pamiatku už čoskoro dozvedia zaujímavé – a možno aj doposiaľ neznáme informácie.

Silvia Lörinčíková, pri príležitosti ukončenia projektu KSK, 30.11.2021

Oznamy / Publikácie / Hodnoty, ktoré pretrvajú stáročia - foto
Oznamy / Publikácie / Hodnoty, ktoré pretrvajú stáročia - foto
Oznamy / Publikácie / Hodnoty, ktoré pretrvajú stáročia - foto
Oznamy / Publikácie / Hodnoty, ktoré pretrvajú stáročia - foto