Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Mons. Stanislav Stolárik celebroval sv. omšu za obete zemetrasenia v Turecku a Sýrii

V utorok 7. februára 2023 Mons. Stanislav Stolárik celebroval sv. omšu v kaplnke povýšenia Svätého kríža na biskupskom úrade za obete zemetrasenia v Turecku a Sýrii, ale aj za všetkých pozostalých, záchranárov, ktorí pomáhajú v týchto kritických chvíľach.

V príhovore na začiatku sv. omše povedal: „Pri tejto sv. omši sa chceme solidarizovať so všetkými,  ktorí teraz prežívajú tragédiu v Turecku a v Sýrii, kde počet obetí zemetrasenia (6. 2. 2023) už presiahol 5 000. Vezmime do úvahy aj ich rodinných príslušníkov, ktorí prežívajú a musia prežívať túto tragédiu nad stratou svojich drahých – manželov, manželiek, detí, súrodencov, rodičov, starých rodičov... Preto aj túto sv. omšu obetujem v jednote so Svätým Otcom ale aj s mnohými ďalšími biskupmi, kňazmi celého sveta, obetujem ju práve za obete zemetrasenia, za trúchliacich pozostalých, za všetkých bez prístrešia a základných potrieb pre život...

A s určitou hrdosťou vyslovujem slová vďaky aj za záchranárov, ktorí vycestovali zo Slovenska na toto kritické, postihnuté územie s ochotou vypomôcť tým, ktorým sa ešte pomôcť dá. Sú to iste veľmi zlomové situácie v živote všetkých tam prítomných - ako postihnutých, tak aj tých, ktorí im s vypätím síl pomáhajú. Aj my chceme pomôcť a duchovne podporiť ich snahu. Preto rád obetujem za všetkých – obete, zachraňovaných i záchranárov túto sv. omšu, ďakujúc Pánu Bohu za jeho ochranu, ktorú my cítime a prežívame a keďže máme dnes votívnu sv. omšu k anjelom strážcom, tak prosíme aj anjelov strážcov, nech pomáhajú v tejto kritickej chvíli a kritickej situácii všetkým ohrozeným, ale aj všetkým pomáhajúcim, aby v rámci ľudských možností sa ešte dalo pomôcť všetkým, ktorým sa pomôcť dá.

Vo veľkej dôvere zverujeme obete zemetrasenia do Božieho milosrdenstva, aj pozostalých, aby pocítili objatie Božieho milosrdenstva v tejto bolestivej chvíli ich života a zas tým, ktorí prišli s ochotou pomôcť, nech Pán dá silu, vytrvalosť a správne rozhodnutia v týchto kritických chvíľach. Za všetkých sa modlím a žehnám.