Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrel kňaz Rožňavskej diecézy - ICDr. István Vadkerti, PhD.

S nádejou vo večný život oznamujeme, že dňa 20. januára 2024, v 56. roku života a 32. roku kňazstva, si milostivý Pán života a smrti povolal svojho vysväteného služobníka, kňaza Rožňavskej diecézy,

vdp. ICDr. Istvána Vadkertiho, PhD.,

súdneho vikára, čestného kanonika a farára farnosti Krásnohorské Podhradie.

Pohrebná sv. omša za zosnulého, ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, bude odslúžená v Rožňavskej diecéze vo farskom kostole Všetkých svätých vo farnosti Krásnohorské Podhradie dňa 24. januára 2024 (streda) o 11.00 hod.

Pohrebná sv. omša za zosnulého spojená s vyslúžením pohrebných obradov, celebrovaná Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským diecéznym biskupom, bude odslúžená v kostole sv. Imricha, v rodnej obci Rúbaň (farnosť Dubník, Nitrianska diecéza) dňa 25. januára 2024 (štvrtok) o 14.00 hod. Po sv. omši budú nasledovať pohrebné obrady v kostole a telo zosnulého bude uložené do hrobu na miestnom cintoríne.

Životopisné údaje:

 • narodený dňa 15. augusta 1967 v Nových Zámkoch
 • ordinovaný dňa 15. júna 1991 v Rožňave
 • 1991 – kaplán – farnosť Rimavská Sobota
 • 1992 – kaplán – farnosť Lučenec
 • 1993 – farár – farnosť Husiná excurrendo Veľké Dravce
 • 1999 – sudca Diecézneho tribunálu v Rožňave
 • 2001 – viceoficiál Diecézneho tribunálu v Rožňave
 • 2005 – dekan dekanátu Malohont
 • 2008 – sudca Diecézneho tribunálu v Rožňave
 • 2008 – čestný kanonik Rožňavskej diecézy
 • 2009 – farár – farnosť Rimavská Sobota
 • 2013 – súčasnosť – farár farnosti Krásnohorské Podhradie
 • 2015 – súčasnosť – súdny vikár Diecézneho tribunálu v Rožňave

Requiescat in pace.