Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Kňazský deň v Rožňave

Prvé výročie návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku bolo v Rožňave spojené so slávením celodiecézneho Kňazského dňa v Rožňave, v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie. September v Rožňave tak bol spojený nielen s pápežom Františkom po prvýkrát, ale aj s pápežom sv. Jánom Pavlom II., ktorý navštívil Rožňavu 13. septembra 2003.

Zúčastnila sa ho prevažná väčšina kňazov diecézy a tiež zasvätených, ktorí pôsobia v rôznych farnostiach diecézy. Keďže slávnostná sv. omša bola spojená s udelením ministéria lektorátu pre bohoslovca Rožňavskej diecézy Jána Kotlarčíka, pozvanie zúčastniť sa tohto dňa prijali aj otec rektor a otec prefekt košického seminára sv. Karola Boromejského.

Svätá omša sa začala slávnostným sprievodom kňazov z Biskupského úradu a celebroval ju rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik. Vo svojej homílii pripomenul identitu kňaza, ktorú má zohľadňovať na jednej strane vonkajší znak – nosenie reverendy a taktiež znak vnútorný – život modlitby viditeľný v Liturgii hodín a živý vzťah s Kristom – slávenie sv. omše. Svätá omša bola zakončená adoráciou s eucharistickým požehnaním a slávnostným sprievodom naspäť na Biskupský úrad.

Kňazský deň mohol byť po prvý raz po obdobiach pandémie covidu slávený vo svojej plnosti, kedy sa kňazi mohli stretnúť nielen na spoločnom slávení svätej omše v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, ale aj na Biskupskom úrade, kde si vypočuli prednášku p. ThDr. Andreja Mária Čaju, ktorý priblížil aktuálnu tému synodálnej cesty očami významného teológa 19. storočia Johna Henryho Newmana.

Po prednáške bol kňazský deň zakončený spoločným obedom, počas ktorého mohli kňazi upevniť bratské kňazské spoločenstvo aj takýmto spôsobom.

Oznamy / Publikácie / Kňazský deň v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Kňazský deň v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Kňazský deň v Rožňave - foto