Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Doplnené Loretánske litánie na stiahnutie

Svätý Otec František rozhodol o vložení troch nových invokácii do Loretánskych litánií. Predsedov konferencií biskupov o tom informoval prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, kardinál Róbert Sarah, v liste zo dňa 20. júna 2020.

  • po invokácii „Matka Cirkvi“ sa vkladá invokácia „Matka milosrdenstva“;
  • po invokácii „Matka Božej milosti “ sa vkladá invokácia „Matka nádeje“;
  • po invokácii „Útočisko hriešnikov“ sa vkladá invokácia „Útecha migrantov“.

LORETÁNSKE LITÁNIE NA STIAHNUTIE

Nové invokácie pridané do Loretánskych litánií