Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Duchovná príprava na Diecézne stretnutie mladých: Novéna k sv. Jánovi Pavlovi II.

Srdečne pozývame všetkých a najmä mladých Rožňavskej diecézy k duchovnej príprave na Diecézne stretnutie mladých, ktoré sa uskutoční 25. novembra 2023 v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Cinobani.

S apoštolom Božieho milosrdenstva sa v jeho úvahách stretávajme počas deviatich dní novény, aby v nás nanovo ožil odkaz Božieho služobníka, nástupcu apoštola Petra, sv. Jána Pavla II.

Novénu si môžete stiahnuť vo formáte DOCX alebo PDF.