Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Poďakovanie za farskú púť do Ríma 23. – 27. 5. 2023 - Farnosť Brezno Mazorníkovo

Ďakujeme Bohu a kňazom, že sme mohli absolvovať púť do Ríma.

Zúčastnili sme sa aj audiencie u Svätého Otca vo Vatikáne na Námestí sv. Petra v Ríme. Okrem štyroch základných bazilík sv. Petra a Pavla za hradbami, Lateránskej, Santa Maria Maggiore a ďalších skvostov kresťanstva a architektúry sme videli kostol a kláštor z 9. stor., kde sv. Cyril a Metod žili v Ríme. Na toto miesto priniesli Sväté písmo preložené do staroslovienčiny a sám pápež Hadrián II. uznal staroslovienčinu a schválil misiu solúnskych bratov. Tým sa náš jazyk stal po hebrejčine, gréčtine a latinčine štvrtým svetovým liturgickým jazykom.  Pri pohľade na stĺp bičovania Pána Ježiša sa úžas miešal s hrôzou. Podobné pocity boli pri pohľade na okovy sv. Pavla a jeho hrob. Navštívili sme aj hrob Benedikta XVI., sv. Jána Pavla II., sv. Hieronyma, zachované telo Jána XXIII., sväté schody, časť jasličiek v ktorých ležal malý Ježiš. Každý deň sme mali sv. omšu v kaplnke niektorej z bazilík v slovenčine! Duchovné zážitky sa prelínali so svetskými. Boli sme rôznorodá skupina ľudí: mladí aj starší, zdraví, aj tí s chatrnejším zdravím,  rôznych povolaní, nezamestnaní, dôchodcovia. Niektorí pútnici prvýkrát v živote cestovali lietadlom. Veľa sme videli, veľa sme počuli, veľa sme zažili. Vďaka Ti Bože za všetko!                             

Janka Bysterská, Brezno - Mazorníkovo