Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Otec biskup vyjadruje svoju spoluúčasť v ťažkej chvíli tragickej udalosti na Spiši

Mons. Stanislav Stolárik vyjadril v sobotu 6. apríla 2024 svoju spoluúčasť v ťažkej chvíli tragickej udalosti na Spiši diecéznemu biskupovi Mons. Trstenskému

„Prijmi moju účasť v tejto tak ťažkej chvíli Spišskej diecézy. Radostné stretnutie mladých dostalo opačný smer ako Kristovo slávne zmŕtvychvstanie. Ježiš premohol smrť, do vášho spoločenstva vstúpila smrť, zranenia a veľká bolesť. Modlím sa i plačem spolu s vami. V prvé soboty obetujem sv. omše za duše v očistci, takže dnes som do úmyslu zahrnul aj obete tragédie.“

Otec biskup osobitne myslí v modlitbe na rodičov a rodiny obetí tragédie, ktorí prežívajú krutú bolesť, i na rodiny ranených. V Nedeľu Božieho milosrdenstva pri slávení sv. omše v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Cinobani sa modlil za všetkých, ktorí prežívajú bolesť z následkov tejto udalosti; veď predsa nik, kto tam prišiel, nechcel, aby sa niečo také stalo.

„V stredu večer (10. apríla), budem sv. omšu obetovať (môžeme sa zjednotiť cez prenos rádia Lumen), za obete tejto tragédie, za zranených a ich rodiny, vo viere a nádeji, že milosrdný Pán príjme tieto svoje deti ‒ ktoré ho prišli v sobotu osláviť ‒ na miesto večnej oslavy Pána v nebi, a ich drahých poteší nádejou na stretnutie v blaženej večnosti.

Prosím všetkých veriacich v diecéze, ale aj ostatných ľudí dobrej vôle, aby sa modlili za všetkých dotknutých tragédiou a tak im vyjadrili svoju spoluúčasť a pomoc.“